Bookingformular

Til arrangement i hallen

Vejledning til booking af arrangement i hallen:

Forening/organisation

Navn på arrangøren.

Udfyldes ikke hvis du booker hallen til privat brug.

Adresse

Adresse på Forening, organisation eller privatperson.

Navn - Telefon - Mobil - E-mail

Oplysninger om den ansvarlige kontaktperson for arrangementet.

Arrangement

Forklarende tekst til hvad der skal foregå. Teksten vil blive brugt i kalenderen.

Forventet antal deltagere

Bliver I mere end 150 pers. skal der søges tilladelse hos brandmyndighederne.

Omklædningsfaciliteter

Skal der bruges omklædningsrum?

Er det til herrer - damer - drenge - piger ?

Arrangement start - Arrangement slut

Hvad tid starter/slutter arrangementet officielt!

Adgang til opstilling/oppyntning ønskes fra kl.

Hvad tid vil du gerne starte med evt. opstilling af borde og stole m.v. til dit arrangement.

Oprydning forventes at slutte kl.

Hvad tid forventer du at I er færdig med oprydningen. Du betaler for hver påbegyndt time efter denne tid.

Web

Evt. henvisning til hjemmeside med flere oplysninger.