Køb og betaling af abonnement aftaler

 

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Grønbrohallen er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Grønbrohallen må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Grønbrohallen er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Grønbrohallen eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Grønbrohallen ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

 

 

Kundekonto

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

 

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Grønbrohallen have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

 

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Grønbrohallen trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

 

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Grønbrohallen er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. [xx], som dækker Grønbrohallens omkostninger ved transaktionen.

 

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

 

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

 

Behandling af personoplysninger

Grønbrohallen har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Grønbrohallen indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

 

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

 

Ved handel gennem webshoppen på www.grønbrohallen.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Grønbrohallen, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Grønbrohallen som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

 

En registreret kan til enhver tid over for Grønbrohallen gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Grønbrohallens fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

 

Den Selvejende Institution Grønbrohallen

Grønbrovej 1

4262 Sandved

CVR-nr: 27037887

 

Tlf.: +45 40472903

E-mail: info@gronbrohallen.dk