Bookingformular

Til idræt i sportshallen

Vejledning til booking af idrætssæson og skoleår:

Navn - Telefon - Mobil - E-mail

Navn på dig som booker. (du vil stå som ansvarlig kontaktperson i kalenderen)

Forening/skole

Navn på organisationen.

Har du/I ikke tidligere lejet hallen skrives også den oficielle adresse, telefon, mobil og E-mail)

Sportsgren/holdnavn/klasse/andet

Forklarende tekst til hvad der skal foregå. Teksten vil blive brugt i kalenderen.

Omklædningsfaciliteter

Hvor mange bade/omklædningsrum skal der bruges. Er det til herrer, damer, drenge eller piger.

(åbningstiden i omklædningsrummene vil efterfølgende fremgå af kalenderen)

Start dato

Første dato for sæsonen/skoleåret

Slut dato

Sidste dato i sæsonen/skoleåret. Kendes den sidste dato ikke skal der skrives en forventet dato.

Træningstid

Skriv start- og slut-tidspunkt for træningen

Ugedag

Hvilke(n) fast(e) ugedag(e) skal der trænes

Datoer hvor der ikke trænes

Noter de datorer hvor hallen ikke skal bruges pga. efterårsferie, juleferie, vinterferie, helligdage eller andet.