Velkommen til Grønbro Hallen!

NYHEDER!

GENERALFORSAMLING

Du indbydes hermed til Grønbrohallens ordinære generalforsamling!

TIRSDAG DEN 18. APRIL 2017 kl. 19.00

i Grønbrohallens cafeteria, Grønbrovej 1, 4262 Sandved.

 

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af medlemskontingent.

7. Valg af bestyrelse samt valg af 1. og 2.suppleant jf. § 5. stk. 1.

8. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under indkomne forslag, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til kinn@danskebank.dk

Yderligere oplysninger om bestyrelsen, vedtægter m.v. findes på hallens hjemmeside, www.grønbrohallen.dk

 

Husk at du skal være medlem af Grønbrohallen senest 4 uger før generalforsamlingen for at have stemmeret.

Bliv medlem af hallen

Aktivitets-kalender

Vejledning

Ordensregler

Reklame i hallen

Cafeteriet

Camilla's mad du husker

Camilla's mad du husker

Camilla Møller

Hallens cafeteria er bortforpagtet til Camilla Møller som driver sin egen virksomhed "Camilla's mad du husker".
Camilla leverer mad til selskaber, fester, møder m.m. både her i hallen og ud af huset.
Samtidig står Camilla til rådighed for hallens brugere med cafeteria mad ved sportsarrangementer.


Kontakt Camilla Møller på 40759023 eller udfyld formularen på bookingsiden.

Camilla's egen hjemmeside

Din reklame i hallen

Synliggør dit firma i lokalsamfundet....Få din reklame sat op i hallen for et mindre årligt beløb!

Se mere her...

Fuglebjerghallen's hjemmeside....

Vejrudsigten

Find din rejse til Grønbrohallen

Find din rejseplan her:

Fra:

Nærmeste stoppested ved Grønbrohallen

Find din rejseplan her:

Fra: Borup Ris skole Syd
Til:
Dato:
Kl.:

STIF.dk

Motionscenter

Besøg også Grønbrohallens sponsorer

Rengøringsmidler - Rengøringsartikler - Maskiner

Virena.dk

Informationer

Oplysninger om halinspektørens kontortider, bestyrelsens sammensætning og mange andre nyttige informationer finder du på Info.

Mærkedage

Har du en forestående eller allerede afholdt mærkedag du gerne vil markere eller annoncere her på siden kan du sende teksten i en mail til gronbrohallen@mail.dk gerne med et billede.

Det kan være fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup o.l.

Vi offentliggør også gerne vindere af større turneringer o.l.

Er du medlem af hallen?

Her kan du se og rette din profil.