6. PERSONALE

 

Personalet består pr. 1. oktober 2010 af:

Halinspektør: Flemming Andersen 1,0 årsværk

Halassistent: Tom Pedersen 1,0 årsværk

 

Opdateret liste over personalet kan ses på www.grønbrohallen.dk

 

 

OPGAVER

 

1. Administration.

2. Booking af arrangementer.

3. Fordeling af omklædningsfaciliteter.

4. Klargøring og oprydning før og efter sport og andre arrangementer.

5. Indkøb.

6. Budgetlægning og regnskabsføring.

7. Styring af lys og varme.

8. Alle håndværksmæssige reparations- og vedligeholdelsesopgaver (undtaget dog lovpligtige vvs og el opgaver).

9. Daglig fejning af hallen.

10.Daglig rengøring af gangarealer, bade/omklædningsrum og toiletter.

11.Vinduespudsning.

 

Herudover udveksler Grønbro hallen og Grønbro skolen personale i det daglige således at hallens personale hjælper på hverdage på skolen med alt forefaldende pedelarbejde, herunder også større håndværksopgaver. Dette bevirker at både skolen og hallen sparer betragtelige udgifter på større håndværksopgaver. Ligeledes er man i stand til at varetage plæneklipning, snerydning o.l. i begge institutioner som ellers kan være uoverskueligt i spidsbelastnings-perioder.

Til gengæld indgår skolens pedel i hallens vagtordning om aftenen og i weekenderne.