Find alle aktiviteter i hallen, i cafeteriet, i mødelokalerne og på stadion i kalenderen...


7/12 2017

Booking af Grønbrohallen.

Alt brug af hallen skal bookes i foreningsportalen.

Når det gælder den daglige træning bookes den tid man ønsker at bruge i hallen incl. opstilling og oprydning efter træning, dvs. til man er ude af hallen. Hvert hold skal bookes hver for sig.

For at der ikke er nogen som skal føle at man kommer til en lukket dør vil døren i mellemgangen være åben 15 minutter før og 15 minutter efter den tid der er booket.

Omklædningsrummene vil være åbne 30 minutter før og 30 minutter efter den tid der er booket, og al adgang til hallen skal foregå ad denne vej. Hovedindgangen er ikke nødvendigvis åben til alm. træning.

I BOOKINGBESKED anføres holdets navn og effektiv træningstid samt aldersgruppe og køn.

Hold som ønsker at benytte mødelokalet efter træning skal booke det hos Camilla.

 

Når det gælder kampe, opvisninger o.l. bookes den tid man ønsker at bruge i hallen incl. opstilling, opvarmning og oprydning. Hver kamp skal bookes hver for sig.

For at tilskuere og spillere ikke skal føle at man kommer til en lukket dør vil dørene i forhallen, omklædning og hallen være åbne 60 minutter før og 60 minutter efter den bookede tid. Dette giver plads til kampe som kan trække ud.

VIGTIGT! I BOOKINGBESKED skal anføres at det er en kamp samt kamptidspunkt, aldersgruppe og køn. Derudover kan anføres modstanderhold og lign. oplysninger.

HUSK ved alle bookinger! Under KONTAKT/LEDER/TRÆNER anføres hvem der booker!

 

Eks. Badutspring har træningstid hver mandag kl. 16.00-17.00, og man regner med at det tager 15 minutter at stille op og 15 minutter at rydde hallen.

Her bookes kl. 15.45-17.15. (Når man i forvejen ved at Springfræs kommer kl. 17.00 bookes Badutspring kun til kl. 17.00).

Døren til omklædning vil så åbne kl. 15.15 og døren til hallen kl. 15.30.

 

Der må ikke foregå opstilling, opvarmning eller træning før til den tid der er booket. Viser det sig at den ekstra åbningstid bliver brugt til andet end at sidde på bænkene og vente, vil det i halbestyrelsen blive taget op til overvejelse om der skal strammes op. Misbrug vil ikke nødvendigvis blive påtalt men vil som altid blive faktureret efter reglerne, når det bliver opserveret.

 

Brugerne vil som regel opleve at mål og net er sat op inden de kommer, men det kan forekomme at dette sker i starten af træningstiden.

 

Al brug af mødelokalet og cafeteriet skal bookes i forvejen hos Camilla. Dette kan gøres i foreningsportalen, på hallens hjemmeside eller i nødstilfælde pr. telefon.

Kalenderen bruges også til at fordele vagter for personalet i hallen, derfor er alle aktiviteter med i kalenderen, også omklædningsfaciliteter til udendørs aktiviteter på stadion.

Hvis dit arrangement ikke står i kalenderen vil der ikke være åbent, kontakt halinspektøren på info@gronbrohallen.dk eller mobil 40 47 29 03 hvis der er fejl i kalenderen.

Booking af hal eller omklædningsrum!

Tjek altid i kalenderen først, om der er ledigt inden du kontakter halinspektøren.

Sådan booker du hallen

Husk at booke omklædningsrum hos os når du booker baner hos kommunen, vi får ikke besked fra kommunen om din banebooking.

Til bookingformularen

Cafeteriet og mødelokalerne skal bookes hos Camilla!

Du har mulighed for at leje cafeteriet eller et af mødelokalerne i hallen.

Når du bestiller en eller anden form for forplejning fra Camilla's mad du husker i forbindelse med dit møde, din fest eller et andet arrangement er det gratis at benytte lokalerne.

Sandved Tornemark idrætsforening har lov til at benytte klublokalet i forbindelse med deres træning i hallen hvis ikke lokalet er lejet ud til anden side. Herudover må lokalerne ikke benyttes uden aftale.

Medbragt mad og drikkevarer er ikke tilladt nogen steder i hallens lokaler uden forudgående aftale med Camilla eller halinspektøren.

Til bookingformularen