4. ORGANISATIONSFORHOLD

 

Grønbro hallen er en selvejende institution i Næstved kommune.

Som medlem af den selvejende institution kan optages enkeltpersoner, der er fyldt 15 år

 

De sidste nye vedtægter kan ses på: www.grønbrohallen.dk

 

Institutionens ledelse er:


1. Generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen.

3. Forretningsudvalget.

 

Bestyrelsen består indtil Generalforsamlingen i april 2014 af:

 

Bestyrelsesformand: Jan Kinnberg

Næstformand: Otto Poulsen

Bestyrelsesmedlem: Niels Dalgaard

Bestyrelsesmedlem: Lars Ole Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Helge Foli

Bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Finn Bornhuus

 

Opdateret liste over bestyrelsen kan findes på

www.grønbrohallen.dk

 

Et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og et bestyrelsesmedlem varetager den daglige ledelse i samarbejde med hallens inspektør.