Red liv

 
Grønbro hallens hjertestarter skal være til rådighed ved hjertestop i hele lokalsamfundet.

Hvis du oplever at en person ikke trækker vejret, så påbegynd straks hjerte/lungeredning (også kaldet kunstig åndedræt/hjertemassage).

Hvis der er andre til stede, bed en person om at ringe 1 1 2.

Send herefter en eller flere personer afsted til hallen efter hjertestarteren.

Hjertestarteren er ophængt udenfor på bygningen ud mod parkeringspladsen, tag den ud af skabet og skynd dig tilbage til patienten.

Når du er tilbage ved patienten åbnes tasken med hjertestarteren, og en stemme fortæller dig præsist hvad du skal gøre.

Så snart der er mulighed for det, tilkaldes hallens personale, så vi kan få afblæst alarmen i hallen og tage hånd om hjertestarteren efter brug.

Telefonnumre står på hjertestarteren.

Hallens personale er samtidig uddannet i brugen af hjertestarteren og kan evt. være behjælpelig.

Hjertestarterkursus

Hvis du er bruger af hallen, og er interesseret i at komme på kursus i at bruge hjertestarteren kan du udfylde formularen. Du vil derefter få en invitation næste gang der afholdes kursus.

Førstehjælp

 
I tilfælde af ulykker eller sportsskade kan du finde hallens førstehjælps-kuffert.
Den er beregnet til at tage med ind i f.eks hallen ved større uheld hvor patienten ikke kan flyttes.
Da den kan være med til at lette livredende førstehjælp, beder vi om at man giver kontoret besked når den har været i brug så vi kan få den fyldt op.

MISBRUD DEN IKKE, DET KAN VÆRE DIT LIV OG FØRLIGHED DEN ER MED TIL AT REDDE.

Kassen indeholder foruden forbindsstoffer også isposer, alutæppe og øjenskylleflaske.