Ordensregler

 

 

Hallens formål er at fungere som et attraktivt samlingspunkt for idrætsudøvelse og andre samfundsgavnlige formål.

 

For at dette skal kunne fungere skal følgende regler overholdes.

 

Opvarmning må kun finde sted i det anviste træningslokale (herefter kaldet hallen). Boldspil i forhal, på gange og i omklædningsrum er strengt forbudt.

 

Brugere er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande ved uagtsomhed overalt i bygningerne.

 

Hallen gulv må under træning, aldrig betrædes med fodtøj med læder såler, eller med fodtøj der har været benyttet udendørs.

 

Flasker og dåser må ikke medbringes i hallen, på toiletter og i omklædningsrum.

 

Hvis cafeteriet har åbent er det ikke tilladt at indtage medbragt mad.

 

Drikkevarer kan/skal købes i cafeteriet eller i selvbetjeningskøleren i klublokalet. Drikkevarer købt udenfor DKs grænser må ikke forefindes i hallens lokaliteter.

 

Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs. Der henvises til området udenfor indgangene hvor der er opstillet askebægre. Overtrædelse af rygeloven vil medføre en regning for grundrengøring af det/de lokaler hvori der er røget. Bortkastning af affald, herunder cigaretskodder, udenfor de dertil indrettede beholdere er ikke tilladt.

 

Brug af harpiks er udelukkende tilladt i hallen og kun i meget begrænsede mængder.

 

Ophængning er kun tilladt på de dertil indrettede opslagstavler med mindre andet er aftalt med hallens personale.

 

Råb, leg og støjende adfærd i baderum, gange og cafeteria er ikke tilladt.

 

Bygningen må ikke betrædes med fodtøj som er brugt på boldbanerne.

 

Alle henvisninger fra hallens personale skal omgående følges.

 

 

Overtrædelse af ovenstående ordensregler vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Halinspektøren.